Paard en Natuur

In Nederland worden er zo’n 500.000 paarden gehouden op een geschatte 81.000 locaties. Hiervan zijn er 10.000 bedrijfsmatig bezig (denk aan maneges, pensionstallen, trainings- en handelsstallen). De overige locaties zijn doorgaans in privé bezit. Uitgaande van een geschat gemiddelde van 2 ha per perceel, heeft de paardensector minimaal 160.000 ha ter beschikking om bij te dragen aan een biodiverser Nederland!

Paardenhouderijen zijn steeds vaker op zoek naar concrete handvatten om hun bijdrage aan de natuur te verhogen, en deze meetbaar én zichtbaar te maken. Welke tools kunnen we aanrijken aan paardenhouders om naar een betere biodiversiteit te komen die goed is voor de gezondheid van paarden en het milieu?

Tegen welke obstakels en uitdagingen lopen paardenhouderijen en grondeigenaren aan op het moment dat ze willen inzetten op meer biodiversiteit, en welke oplossingen en interventies kunnen wij hiervoor ontwikkelen? Tenslotte, hoe kunnen we paardenliefhebbers, hun families en vrienden, betrekken en bewuster maken van het belang van biodiversiteit?

Deze vragen willen we gedurende dit project beantwoorden, met als overkoepelende doel het ontwikkelen van een transitie roadmap voor een biodiverse paardensector.

Draag jij hier ook aan bij? Doneer nu

25
15/06/2023
23:20

Anoniem

Bekijk alle