Een warm hart voor Grutto en Kievit

Weide- en akkervogels horen bij Nederland. We genieten allemaal van de tuimelingen van de kievit, de roep van de scholekster en de roze gloed van de grutto. Maar al sinds de jaren 70 dalen de populaties gestaag. Hun leefgebied komt in het gedrang en droogte en predatie eisen hun tol.

Gelukkig wijst uit dat in bepaalde regio’s de inspanningen van boeren, overheid en vrijwilligers zijn vruchten afwerpen. Daar kunnen we van leren. En het laat zien dat blijvende ondersteuning van Weide- en akkervogelbeheer echt lonend is.

Met het Weidevogelfonds van SBNL Natuurfonds (voorheen Vanellus Vanellus) kunt u uw steentje bijdragen. Want uit het Fonds krijgen weidevogel-projecten een financieel steuntje in de rug. Zodra de teller €50.000 aantikt, gaat het fonds voorjaar 2024 open voor projectaanvragen. We zijn al halverwege!

*Foto's door Hans Menop

15
26/04/2024
18:03

Anoniem

Bekijk alle