Het Natuur om de Hoek Fonds

Het klinkt allemaal zo logisch: als je tijdens een fietstocht of wandeling geniet van het landelijk gebied in je eigen omgeving, zou je er dan ook niet aan willen bijdragen om het nog mooier te maken? Kleurrijker, gevarieerder, beter voor de biodiversiteit?

Doneer nu

Nederland bestaat voor zo’n 20 procent uit ‘beschermde natuur’. En daar stijgt de biodiversiteit nauwelijks – ondanks het vele geld dat daar naartoe gaat. 

Om in heel Nederland de biodiversiteit te vergroten is de focus op beschermde natuur dus niet genoeg. Ook in dorp en stad, en vooral in het buitengebied, moeten we aan de bak! Want in het buitengebied bij agrariërs, landgoederen en andere particuliere beheerders, is een wereld te winnen. 

Ons landschap 

In ons Nederlandse buitengebied horen agrariërs erbij. Zij benutten en beheren al decennialang hun gronden. Maar na de tweede wereldoorlog lag de nadruk op het zo efficiënt mogelijk produceren van voedsel. Daardoor is het landschap veranderd en de biodiversiteit verslechterd. Heggen, poelen en boomsingels verdwenen, sloten werden rechtgetrokken. 

Met het Natuur om de Hoek Fonds helpen we particuliere landeigenaren, boeren en beheerders in het buitengebied om de biodiversiteit, natuurwaarden en de bodem- en waterkwaliteit te verbeteren. Door landschapselementen terug te brengen en te vergroenen. 

Wij willen laten zien dat verandering mogelijk is. Wij gaan het gewoon doen. Door projecten te ondersteunen van gemotiveerde agrariërs en landeigenaren die kiezen voor verandering. 

Goed idee?  

Steun dan Natuur om de Hoek via Doneer nu

Of kijk eerst welke projecten er zijn in jouw provincie en help mee!